ข่าวสารจากสปริงเคิล

รายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถามใน นิตยสาร fresh ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2555


รางวัลที่ 1 Gift Voucher จาก Divana Spa มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 

1. คุณ จุฑารัตน์ ปันสีคำ 44955

รางวัลที่ 2 Gift Voucher IKEA ประเทศไทย มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 

1. คุณ กิจจา เคลือบมาศ 12230/8
2. คุณ นภัสวรรณ บุญผาติ 63695

 

รางวัลที่ 3 Sprinkle LED Candle Lamp มูลค่า 250 บาท จำนวน 300 รางวัล ได้แก่ 

 

1. บริษัท จี พี แบตเตอรี่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 00105/1
2. NIKE (THAILAND) LTD. 00575
3. คุณ อุดม จงเจริญไพศาล 00744
4. บริษัท เอ็น เอช โลจิสติคส์ จำกัด 00780/2
5. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู 00879
6. บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด 00933
7. บริษัท เอ็มบีเอฟ แฟคเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 01096
8. บริษัท สแน็คทูโก (ประเทศไทย) จำกัด 01513/2
9. บริษัท เจ เอส บี วายส์ ไฟเบอร์กลาส โปรดักส์ จำกัด 01797
10. ห้างศรีมงคล 01832
11. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี 01961/6
12. บริษัท โยโกโอะ ไทย จำกัด 02558
13. สายการบินฟินแอร์ สาขาประเทศไทย 02762/1
14. คุณ วิชาญ เถาว์แล 02915/1
15. คุณ ชัชชไม ลี้ประจง 03288/1
16. บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 03315/1
17. คุณ ชิน ลิ้มปวงทิพย์ 03885
18. นิปปอน ไคจิ เคียวไค 04090
19. บริษัท ซัมซุง เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 04092/6
20. บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด 04115
21. บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 04169
22. คุณ ทศพล ทับล้อม 04874/47
23. UMICORE PRECIOUS METALS (THAILAND) LTD. 04976/1
24. คุณ พรฤทัย สวัสดิวร 05165/1
25. บริษัท เอสเควายเอ็กซ์พอร์ต จำกัด 05246/2
26. คุณ นภาสิริ เรืองบุญลภ 05266
27. คุณ ศศินา วิเชียร 05840/4
28. บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด 06148
29. บริษัท โอเรียนเต็ล เยนเนอรัล ซัพพลาย จำกัด 06837
30. บริษัท สยามอะคริลิค จำกัด 07193
31. เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด 07825
32. บริษัท เอสซีที พัฒนา จำกัด 07855/1
33. บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 08165
34. บริษัท ไชน่าไลท์รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 08619
35. บริษัท สิริดี อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด 09226/1
36. บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด 09816
37. บริษัท ไบระก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 09833/1
38. บริษัท ทอป ฟิคซิ่ง จำกัด 09909
39. บริษัท เอ็ม.เค.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด 10294
40. บริษัท นีโอพลัส จำกัด 10590
41. TV ASAHI BKK BURUAU 10623
42. คุณ บุญสว่าง แซ่ลิ่ม 11502
43. บริษัท รพีธรรม จำกัด 11505
44. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด 11514
45. บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด 11684
46. บริษัท เทรด แอนด์ โลจิซทิคส์ สยาม จำกัด 11887
47. บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด 11928
48. บริษัท อเมดิเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 11947
49. บริษัท จัดหางานและอบรมนักบัญชี จำกัด 12075
50. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามสตีลเฟอร์นิเจอร์ 12190
51. คุณ วิมลสุดา ศรีวะโลสกุล 12230/5
52. คุณ วินัย ธรรมปรีชาไว 13118
53. คุณ ชาญชัย ศิริพิพัฒนา 13649
54. บริษัท เค.ที.ฟาร์ม จำกัด 14616
55. G. BRUNO CO.,LTD. 15212
56. คุณ เกษมสุข แสงวิเศษ 15244
57. บริษัท สยามยูนิทูลส์ จำกัด 15300
58. บริษัท ซี.ที.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15536
59. คุณ ปิโยรจน์ งามวิไลกร 15641
60. บริษัท ออม มาส จำกัด 15678
61. คุณ นพดล แสงเขียว 15709
62. BUREAU VERITAS(THAILAND) LTD. 15954
63. คุณ สลิลทิพย์ วัชระเดชสกุล 16289
64. บริษัท ทรานส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 16810
65. คุณ ปัทมา วิศวชลกานต์ 17480
66. บริษัท โลตัส ไฮเทม เมทัล จำกัด 17577
67. บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 17829
68. คุณ จิราภรณ์ ผณินทร 18057
69. คุณ ธงชัย มาสู่ศิริมงคล 18094
70. บริษัท บิทิชีโน (ประเทศไทย) จำกัด 18517
71. คุณ เอกฐากร รัตนะรังษี 18815
72. คุณ วิโรจน์ คัมภีระ 18864
73. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาจักรกลมอเตอร์ 19197
74. คุณ เนาวรัตน์ บูรณกาญจน์ 19317
75. คุณ สุภัตรา รอดรัศมี 19348
76. คุณ วิบูญณ์ วงศ์ชัยสิริกุล 19499
77. บริษัท โพลีตรอน (ประเทศไทย) จำกัด 19536
78. ธนาคาร กสิกรไทย สาขาธนบุรี ชั้น 3 19751
79. บริษัท ตลาดรถเซอร์วิส จำกัด 20243/1
80. บริษัท สโคมี่ ออยล์ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 20356
81. บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 20563/5
82. คุณ วีนัส วิโรจน์สกุลชัย 20585
83. บริษัท คาสแค็ท คลับ จำกัด 20620
84. บริษัท แอล.เอส.อินเตอร์เฟล็กซ์ จำกัด 20844
85. บริษัท ชินโดะแทรเวิล แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 20946
86. คุณ ศรีนวล ธรรมรัตน์วิภาค 21071
87. คุณ พรรณทิพา บวนธนจรรยา 21256
88. คุณ จันทร์เพ็ญ สังวรวงษ์พนา 21930/3
89. บริษัท ซี.เอส.บี.ทรานสปอร์ต จำกัด 22683
90. บริษัท อีพีซี โซลูชั่น จำกัด 22760
91. คุณ ประทานพร เมฆวัฒนา 23600/1
92. ร้าน ไท้ฮวดกลการ 23994
93. บริษัท อุซมา คอนซัลติ้ง จำกัด 24539
94. คุณ จารวี อรุณรุ่งเรืองกิจ 24615
95. คุณ เพชรรัตน์ ชูตระกูร 25542
96. บริษัท ล.แจ้งตงอ๊อกซิเย่นและอะซิทีลีน จำกัด 25694
97. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเทพารักษ์ 26004
98. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.แฟคตอรี่ 26096
99. คุณ วิษณุ ชูพันธ์ดิลก 26561
100. บริษัท เฮงกิจวัสดุ จำกัด 27074
101. คุณ วรางคณา ปิติพัฒน์ 27137
102. บริษัท ฟอร์บี จำกัด 27204
103. คุณ มธุกร สวิง 27373
104. คุณ พรเทพ อินทรชัยวรุตม์ 27883
105. บริษัท สไมลิ่ง อัลไบโน จำกัด 28088
106. คุณ พรทิพย์ วันรัตนเศษฐ 28297
107. คุณ มนต์จันทร์ พฤกษ์วิมลพันธ์ 28613
108. คุณ กชวรรณ ใจซื่อ 28931
109. คุณ สมมิตร สิงขโรทัย 29254
110. บริษัท ไอพี แอนด์ ไอที อินเตอร์ลอว์ จำกัด 29292
111. คุณ เพยาว์ เจียมกิม 29364
112. คุณ อมรรัตน์ ปัญจวีณิน 29603
113. บริษัท นาร์ม จำกัด 29876
114. DAIWA SECURITIES CAPITAL MARKETS CO.LTD. 30065
115. บริษัท พร็อมท เฟรท แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด 30228
116. บริษัท พลเชษฐ์ เอนยิเนียริ่ง จำกัด 30403
117. คุณ เกศมณี ปินโต 31051
118. บริษัท มาร์ติน แอร์ ฮอล แลนด์ เอ็น.วี. จำกัด 31691
119. บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัล ซัพพลาย จำกัด 31698
120. คุณ บัวบูชา เข็มกำเนิด 31766
121. คุณ สุนีย์ สุขสุชิต 32192
122. อีสต์แมน เคมิคอล ลิมิเต็ด 32297
123. บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด 32581
124. บริษัท พี แคร์ มีเดีย จำกัด 32767
125. คุณ รุ้งลาวัลย์ ดีสวัสดิ์มงคล 32893
126. NISSEN CHEMITEC (THAILAND) CO.,LTD. 33262
127. บริษัท สนุกคิด อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 33693
128. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด 33786
129. คุณ สุมนมาลย์ ศิวิลัย 33848
130. คุณ เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ 34259
131. คุณ ปรีชา ขุนรักษ์ 34371
132. คุณ ธนินทร พูนศรีสวัสดิ์ 34673
133. บริษัท โนโวเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 34829
134. คุณ วิโรจน์ วงษ์อุ่น 35594
135. ร้าน ศิรินทร์ฟาร์มาซี 35637
136. บริษัท เฟรนด์ลี่ แทรแวล จำกัด 36257
137. คุณ วิสันติ อาภรณ์เพ็ชร์ 36373
138. คุณ อุษา ปฏิสัมพิทา 36774
139. คุณ ปุษปา สิงหศิวานนท์ 37113
140. บริษัท แอดวานซ์ ไนนตี้ไนน เทรดดิ้ง จำกัด 37491
141. บริษัท อลิอันซ์ อิมเพ็กซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 37842
142. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 37943
143. คุณ นิมิต สมหวัง 38024
144. คุณ ธัญญาวัลย์ ธนาอภิมนตรี 38125
145. บริษัท ยูเคซี อิเล็คทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 39133
146. บริษัท เอ็ม เทค ยูเนี่ยน จำกัด 39595
147. บริษัท อัลไพน์ ฟรากร้านซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 39610
148. บริษัท คอนเทค ซินดิเคท จำกัด 39901
149. คุณ มัลลิกา สิงห์เรือง 40273
150. คุณ สยาม อังสนันท์สุข 40372
151. คุณ ช่วง พูนทรัพย์ 40383
152. บริษัท ลาซาลสตูดิโอแอนด์มาร์ท จำกัด 40390
153. คุณ ศศิธร สัจจเสนีย์ 40578
154. คุณ นันทิกาญจน์ พูลประโยชน์ 40749
155. คุณ บุญธิดา อัศวพรชัย 41324
156. คุณ นันทนา เกียรติอมรเวช 41611
157. บริษัท ซีด้าเทค (ประเทศไทย) จำกัด 41909
158. คุณ อนงค์ คงสมบูรณ์ศักดิ์ 42227
159. คุณ ทิพวรรณ วุฒิรักษ์ 42815
160. LUME CREATIONS CO.,LTD. 43253
161. โรงเรียนสอนภาษาไทศิลป์ 43516
162. คุณ จันทรา อัศวกุลกำเนิด 43536
163. คุณ ชลธิชา ปิยมิตรสกุล 43617
164. คุณ สุธนา ไสยเกื้อ 44407
165. บริษัท จูติค เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด 44669
166. บริษัท ไทยอินดักชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด 45138
167. บริษัท เอส.อาร์.เท็กซ์ไทล์ จำกัด 45701
168. บริษัท มาย พี บี จำกัด 45961
169. คุณ วีรีรินทร์ เหตระกูล 46135
170. คุณ เจริญใจ ทองนุ่ม 46215
171. คุณ รติกุล ลุนราศรี 46220
172. คุณ นิภา มั่นยิ่ง 46304
173. บริษัท โฮริอูจิ แมชชิน (ประเทศไทย) จำกัด 46827
174. บริษัท เอกสมุนไพร จำกัด 47046
175. คุณ กานต์สิรี สถิรคู 47069
176. บริษัท เคชั่น เพาเวอร์ จำกัด 47413
177. คุณ พัชรี พูนทองพันธ์ 47811
178. คุณ กิตติศักดิ์ โคตรบุตร 48346
179. คุณ ต่อพงศ์ พัฒนรัฐ 48622
180. คุณ นิชาภา รุ่งภักดีสวัสดิ์ 48630
181. คุณ สมปรีดา ยอดมณฑป 49180
182. คุณ วิกรม เวชศาสตร์ 50963
183. คุณ ศุภากร ปิยะธาราธิเบศร์ 51196
184. คุณ เผ่าเทพ ทาวะรมย์ 51297
185. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสแสง 51853
186. คุณ ภาวิณี จินดาพรหม 52195
187. บริษัท อัลโร สเปคเชียลลิสท์ จำกัด 52303
188. คุณ พีราสา ศาศวัต 52627
189. บริษัท ซาฟา คาร์เปท แกลลอรี่ จำกัด 52631/1
190. คุณ วิภณ หิตะวัฒนกุล 53128
191. บริษัท เอสแคป โซลูชั่นส์ จำกัด 53428
192. คุณ สุมณรัตน์ เพชรพิเชฐเชียร 54047
193. คุณ ศรีสุดา หอมกระแจะ 54142
194. ร้านนำโชคชัยรัตนาธิเบศร์ 54147
195. คุณ คณพร วงษ์ศิลป์ 54241
196. คุณ ธวัชชัย ธีระนิติกุล 54287
197. คุณ กาญจนา แก้วประเสริฐ 54333
198. คุณ รัชฎา โอกาวา 54477
199. คุณ สุนทรี อรพินทร์ 54908
200. คุณ นิตย์รดี อังกุรวาณิชย์กุล 54982
201. คุณ ชไมพร ลามอ 55252
202. คุณ ปิยะอร สูรพันธุ์ 55344
203. คุณ ณิชาภา หงษ์ระนัย 55801
204. บริษัท เอเซียพลายวู้ด จำกัด 55891
205. คุณ สมภพ เตียงตระกาลสุข 56364
206. คุณ อนันต์ สายเสียงสด 56460
207. คุณ โสภณ เกตุพันธ์ 56939
208. คุณ วาสนา แปลงยศ 56943
209. คุณ พรชัย นันทไพบูลย์ 57101
210. บริษัท อินติเกรท เซอร์กิต พลัส จำกัด 57153
211. คุณ รสริน กนกวิบูลย์ศรี 57405
212. คุณ พิษณุ ก่อเกียรติพิทักษ์ 57495
213. คุณ ขวัญยืน เลิศเกษตรกรรม 57507
214. คุณ สุชัย ชื่นสมานศรี 57863
215. บริษัท บิซซิเน็ส แอ็ดไวเซอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 57883
216. บริษัท แอคทีฟไวส์ จำกัด 58072
217. คุณ กิติยา พระภิเดช 58414
218. คุณ อนันต์โชค เพชรน้อย 59205
219. คุณ นุสรา พันธุ์ถาวรนาวิน 59419
220. บริษัท ซีออน จำกัด 59485
221. คุณ พรพิมล จิระเวชถาวร 59539
222. คุณ ทัศนีย์ เติมพรเลิศ 59627
223. คุณ ธงชัย กิจเที่ยงธรรม 59666
224. คุณ พิไลพร พิริยะอ่องศรี 59875
225. บริษัท วีว่า โวยาจ จำกัด 59930
226. คุณ กีรติ ทรวงแสวง 59973
227. บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด 60019
228. คุณ ปุณยนุช เบี้ยยา 60113
229. คุณ ชุลีพร เกียรติสุขศรี 60120
230. คุณ กรองกาญจน์ กองปัน 60148
231. คุณ อภิชัย จอมเผือก 60396
232. คุณ รัชนี สิทธิคุณ 60654
233. คุณ สมหมาย อังกุรวาณิชย์กุล 60824
234. คุณ พัชรีพรรณ วรรณสถิตย์ 61231
235. คุณ วรรณวรางค์ สุทธิรัตน์ 61818
236. คุณ นิสา แซ่ว่อง 61838
237. K.R.INDERSINGH (1999) CO.,LTD 62109
238. คุณ ยุวดี บุณยาคม 62322
239. บริษัท เน็ทสเฟียร์ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 62564
240. คุณ ณภัทร บวรกิจกุล 62630
241. คุณ กฤตภาส คุณบัว 62650
242. บริษัท ไทย ยูน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (1996) จำกัด 62659
243. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ 62999
244. คุณ เสริมศรี วานิชรักษ์ 63430
245. คุณ ทิพรัตน์ แซ่ตั้ง 63582
246. คุณ ยอดชาย อภัยสันติพงษ์ 63609
247. คุณ มงคล แตงอ่อน 63649
248. บริษัท บลูคอนส์ เอเชีย จำกัด 63678
249. คุณ สุนันทา ทรัพยานันท์ 63752
250. คุณ ภราดร ไชยพรพัฒนา 63843
251. คุณ พรรณภัทร์ คัมภิรานนท์ 63942/1
252. บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด 63970
253. คุณ พงษ์ศิริ อินมะณี 64077
254. คุณ สุพัฒน์ เหลืองธาดา 64082
255. บริษัท กรีนเบฟเวอเรจส์ จำกัด 64227
256. บริษัท ดลรชต อาร์คิเท็ค จำกัด 64434
257. บริษัท เอส.เค.เค. เมททัล เวิร์ค จำกัด 64871
258. บริษัท วี จี สตีล จำกัด 64966
259. คุณ อัญชลี ศรีสอาด 65246
260. คุณ วีรเดช ปุรารัตนพงษ์ 65334
261. บริษัท ยุโรปเอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด 65423
262. บริษัท เจเอส สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 65511
263. คุณ โสพิศ พิพัฒนกุล 65546
264. คุณ มยุรี เนมท์เซฟ 65569
265. คุณ จิโรจน์ อิทธิเวชชัย 65760
266. คุณ รื่นจิตร หฤษฎางค์กูล 66350
267. คุณ เฟื่องลดา วีระสัย 66498
268. คุณ วิชัย ศิริกุล 66629
269. คุณ บดินธร เตชะไพบูลย์ 66693
270. คุณ บุญสม สุพจน์งามกุล 66783
271. คุณ ภวรัญชน์ เพ็งแตง 66881
272. คุณ นุชจรีย์ สุวิทย์สันติพงศ์ 66911
273. คุณ สุรเสกข์ บรรจงมณี 67120
274. คุณ สุนีย์ ฤกษ์พินัย 67158
275. คุณ พรชัย สินจินดาวงศ์ 67187
276. คุณ เอก อนันตกูล 67345
277. คุณ ศิริพร ลิมปสวัสดิ์ไพศาล 67422
278. คุณ อายุวัฒนี พูนศรีสวัสดิ์ 67539
279. คุณ อารีวรรณ ลลิตพิพัฒน์ 67621
280. คุณ ธนิษฐ์ รุ่งเรือง 67635
281. คุณ ปัณฑกร กลิ่นสุวรรณ 67813
282. คุณ ภวดี เสตะจิตติ 68030
283. คุณ อรทัย อภิชนเอกสิทธิ์ 68174
284. คุณ ปิยาภรณ์ ทวีสิทธิ์ 68452
285. คุณ นเรนทร์ โพธิ์สุวรรณ 68827
286. คุณ ปัทมา เพ็ชรคง 69423
287. คุณ พิราภา มังคโลปกรณ์ 69452
288. คุณ นฤมล สิมะขจรบุญ 69689
289. คุณ สุกิจ จันทร์รัศมีโชติ 69986
290. ร้าน พรชัยพาณิชย์ 70048
291. บริษัท แอลไลพร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด 70088
292. คุณ กัลยลักข์ มิตรภูษาภรณ์ 70335
293. บริษัท เลิศประดิษฐ์อุตสาหกรรม จำกัด 70362
294. คุณ กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์ 70526
295. คุณ วราภรณ์ สาครจันทร์ 70551
296. คุณ บุญฉลอง บำรุงไทยชัยชาญ 70575
297. คุณ กรุณา เสมาทัศน์ 70718
298. คุณ จารุวรรณ ใหญ่ยงค์ 70756
299. คุณ รดา อุดมอานุภาพสุข 70880
300. คุณ อำภา เรี่ยมจรัสกุล 70885