ข่าวสารจากสปริงเคิล

รายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบคำถามใน นิตยสาร Fresh ปีที่ 20 ฉบับที่ 3: เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563


รางวัล ถุงผ้าผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 100 % (พับเก็บได้) สปริงเคิล  มูลค่า 500 บาทจำนวน 350 รางวัล 
1. บริษัท โจตันไทย จำกัด 00327/4
2. คุณ สิริพร สุขโสม 00358
3. บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 00703
4. DHL Supply Chain (Thailand) Ltd ( Branch 00001) 00940/10
5. บริษัท อะควาโพรเกรส จำกัด 01095/25
6. บริษัท อินเตอร์-คอนติเนนตัล เทรดดิ้ง จำกัด 01172
7. บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 01511/1
8. บริษัท วงแหวนพิพัฒนา จำกัด 01871
9. คุณ ธนิดา จันทร์แสงดาว 02700/1
10. บริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด 03026
11. บริษัท บอลส์ อาร์ อัส จำกัด 03776
12. บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 04265
13. คุณ โสภา ไพรัตน์ 04713/8
14. บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด 04934/5
15. บริษัท ฟลายอัส ทราเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 05596
16. บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด 05732/2
17. บริษัท เอ็น.อี. (1992) จำกัด 05793
18. บริษัท ฮอลมาร์ค คาร์ดส์ เอสเค (ประเทศไทย) จำกัด 06273
19. บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 06475
20. บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จำกัด 07286
21. บริษัท ครูโซ จำกัด 07305
22. บริษัท ธนวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด 07651
23. บริษัท เค.ซี.ไอ.จำกัด 08392
24. นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก 08580/18
25. สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค ประจำภูมิภาคเอเชีย 08957
26. บริษัท สำนักกฎหมายคอร์ปัส จูริส จำกัด 09172
27. บริษัท รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จำกัด สาขาที่00001 09537
28. บริษัท ฟูจิ โพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด 09568
29. คุณ สายชล เฮงมุ้ย 100077
30. คุณ สมชัย บุญปู่ 100650
31. คุณ วารุณี เตยโพธิ์ 100909
32. บริษัท โปรเฟสชันนัล เอ็นจิเนียส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 100917
33. คุณ จรรจิรา พลภักดี 102348
34. บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด 102374
35. บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 102516
36. บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 103062
37. บริษัท วาลเมท จำกัด 103263
38. บริษัท ไทย โนซาโตะ จำกัด 103648
39. คุณ สุวรรณี จตุทิพย์สมพล 104433
40. คุณ อานันทพล พุ่งดี 104878
41. คุณ เทพรัตน์ หาญวารี 105004
42. คุณ อัจฉราพรรณ กันตังกุล 106268
43. คุณ ชูพันธ์ เลิศพิพิธกุล 106611
44. บริษัท สิริน อินเตอร์ 2009 จำกัด 107216
45. คุณ วันชัย สุวรรณอุดมกิจ 107443
46. บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด 107761
47. คุณ กานดา วิทยวีระชัย 108204
48. KABURAGI.SS CO.,LTD. 109386
49. คุณ นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ 110126
50. บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด 110157
51. บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด 110381
52. คุณ รมิตา ลังกาบำ 110682
53. บริษัท เบสท์ โฟลว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 111018
54. บริษัท สยาม อิเคอุจิ จำกัด 112019
55. คุณ ดุสิต มีพะเนาว์ 112430
56. NAVIS CAPITAL HOLDING LIMITED 11247
57. บริษัท อินเตอร์ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 112974
58. คุณ กนกกร อินนา 113445
59. คุณ ดาราวดี ไตรกิตยานุกูล 113512
60. บริษัท โปรจิซิส โอเปอร์เรติ้ง เฮดควอเตอร์ จำกัด 11480/3
61. คุณ วศิน ธรรมรัตน์วิภาค 115711
62. คุณ สุธารัตน์ ประภารัตน์ 116160
63. บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 117448
64. บริษัท พรหมปิยะ ธารทิพย์ โฮลดิ้ง จำกัด 117900
65. คุณ รัชนี รัตนเหลี่ยม 117995
66. บริษัท โกลเด้น ชาวเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 118128
67. บริษัท แอล เอ็น เอส (ประเทศไทย) จำกัด 11869
68. คุณ วนัสภรณ์ บุญอัครสวัสดิ์ 120209
69. บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จำกัด 12050/4
70. คุณ ศศิภา กิตติคุณกร 121547
71. บริษัท ไทยอินเตอร์ โพลีเทรด จำกัด 122046
72. บริษัท ไดชินคู (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 122872
73. คุณ กัณฑ์ปภัส สังข์จิตพรโชค 123236
74. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพล 125474
75. บริษัท ธิงค์-เอิร์ธ อินดัสทรี่ส์ จำกัด 12619
76. คุณ โชต รัตนกังวานวงศ์ 126706
77. คุณ อรสิริ ทุติยภาค 127280
78. บริษัท คีย์สโตน โฮลดิ้ง จำกัด 128550
79. คุณ ภรมินทร์ แพร่ภาษา 128853
80. คุณ ธารารัตน์ พันธ์น้อยนนท์ 129226
81. บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 129969
82. หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 13011
83. มูลนิธิโรจนธรรมสถาน 130221
84. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางเอียะหยู 130915
85. คุณ พรพิมล จันทร์ประเสริฐ 131331
86. คุณ ศิริรัตน์ โชตเชาว์โรจน์ 131957
87. คุณ อุษา สิริสิทธิกุล 132017
88. คุณ จิตจุฑา ภูมิจิตร 132426
89. บริษัท สงวนกิจ พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด 132691
90. บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จำกัด 133171
91. บริษัท น่ำเฮงอ๊อกซิเย่น จำกัด 13319
92. บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด 133254
93. คุณ ปรีดาพร วชิรเขื่อนขันธ์ 133426
94. คุณ ธีราชัย อมรธาตรี 133609
95. คุณ เบญยาภา มีมา 134580
96. บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด 134697
97. บริษัท นอริตาเก้ เอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด 134946
98. คุณ นันทิญา ธ เชียงทอง 134971
99. คุณ เจนศักดิ์ ธรรมโชโต 13518
100. คุณ ภาวิทย์ กุลกิตติยานิช 135233
101. คุณ สุวรรณนา จารุวัฒนดิลก 135584
102. คุณ ชัยนรินท์ แสงศิริพิพัฒนา 13649
103. บริษัท โกลบอลลิส อะโกรไซแอนส์(ประเทศไทย) จำกัด 136930
104. บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด 136951
105. คุณ สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์ 137093
106. บริษัท บี.ดี.จี. สตูดิโอส์ จำกัด 137144
107. Drago-One Interior Co., Ltd. (Head Office) 137891
108. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่กันยา 137914
109. คุณ วัชรพงษ์ ผ่องสำราญ 137981
110. คุณ นุชนารถ รุ่งโรจน์กิติยศ 13850
111. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาสมุทรปราการ 13863
112. คุณ สมศักดิ์ โลกัตถจริยา 139479
113. ร้าน เดอะยู 139670
114. คุณ ธนพร แสงเพชรวนิช 140074
115. คุณ สมบูรณ์ วีรยวรางกูล 140356
116. บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด 141145
117. บริษัท เวิลด์คร็อพ กรุ๊ฟ 2002 จำกัด 14426
118. คุณ น้ำฝน ภูเขาทอง 145976
119. คุณ นรีรัตน์ จิรพัฒนเกียรติ 148190
120. คุณ ชุติการ ชินะรัตนกุล 148430
121. บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด 148816
122. บริษัท โอะคะดะ ดีเอส เอเชีย จำกัด 149168
123. คุณ กฤตวิทย์ จิตอนันตวิทยา 14957
124. คุณ ลัดดาวรรณ วงค์ษา 149605
125. บริษัท ตา โปรดักชั่น จำกัด 150683
126. คุณ ตรีนุช เชาว์ฉลาด เดนีแอ 152462
127. คุณ บังอร เทพช่วย 15262
128. คุณ ปารดา จิตต์รักธรรม 153500
129. คุณ สริตา มังคโลปกรณ์ 15378
130. คุณ สุรศักดิ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 154230
131. บริษัท สำนักกฎหมาย แอล ซี เอส จำกัด 154664
132. คุณ เอกรัชต์ ภวนานันท์ 155608
133. คุณ เรืองภพ ดรุณสนธยา 156039
134. คุณ พยงค์ ฐิตวิริยานนท์ 156881
135. คุณ อนพัช พรหมมาณพ 156982
136. บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) 157172
137. บริษัท เอ็ม.เอ็ม. คอร์ท จำกัด 157418
138. บริษัท แอ็ดวานซ์ รีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 158925
139. คุณ สุรศักดิ์ มานิสสรณ์ 159496
140. สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 159715
141. คุณ สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์พงษ์ 160822
142. คุณ วิโรจน์ สิริธนาพันธุ์ 161221
143. บริษัท เอเชีย เอ็ม แอนด์ เอ พาร์ทเนอร์ จำกัด 161945
144. คุณ นูรฮัซมะห์ มหัจจกุล 161975
145. บริษัท ได แอด กรุ๊ป (เอเชีย แปซิฟิก) จำกัด 162175
146. คุณ ผึ้งพร ลาภส่งผล 162361
147. คุณ สุจินดา ทรงสมรรถภาพ 162766
148. บริษัท แอลเคมมิสท์ จำกัด 163400
149. คุณ ชนัญญ์ทิชา จีระเรืองรัตนา 163686
150. คุณ สมศักดิ์ กุลภาณุรัตน์ 164578
151. คุณ วิภา โภคประเสริฐ 164608
152. คุณ ณิชมน หาญอิทธิกุล 164652
153. คุณ วรรณพร พงษ์ภักดีสกุล 165673
154. คุณ ศรินทิพย์ ขจรวุฒิเดช 165886
155. คุณ ณฐิณี ศรีลาศักดิ์ 166156
156. คุณ กิตติพล ตู้ทอง 167185
157. คุณ อัญธนา สันกว๊าน 167465
158. คุณ ศศิธร เพ็ชรน้ำสิน 167641
159. คุณ สุมนา รัตนงาม 167990
160. คุณ อัญชลี พิมพาภรณ์ 168255
161. คุณ ปัญญา จันทร์ไพแสง 168468
162. คุณ กนกวรรณ กตัญญสูตร 16903
163. คุณ นิรมล รัจตจามิกร 169435
164. บริษัท เทช่า เทป (ประเทศไทย) จำกัด 170069
165. บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 170137
166. บริษัท ศิลป์ฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด 170649
167. คุณ ชุติมา ทองย้อย 170671
168. คุณ ปียกนิฏฐ์ หงษ์ทอง 17279
169. MISS KANOKWAN VEERAKUL 173243
170. คุณ อรุณี มูลเดช 173258
171. คุณ เจษฎา รัตนเมธานนท์ 173477
172. คุณ ผ่องศรี โคตะมะ 173755
173. คุณ ศิวพร สระทองแพ 174335
174. คุณ พงษ์ศักดิ์ ฐิติวรรณ 174366
175. คุณ พีรวัส สหวิบูลย์สุข 174648
176. คุณ ปัทมา วิศวชลกานต์ 17480
177. คุณ จารุณี เพ็ชรภักดีพงษ์ 175163
178. คุณ ปรียานุช วงษ์ขจิตรเพ็ชร 176182
179. คุณ ขวัญจิรา ดลปัญญาเลิศ 176226
180. คุณ นิวัฒน์ โกมาร 176235
181. คุณ ณัฐนิช เด่นไชยรัตน์ 176660
182. คุณ บุญมา เจียรพงศ์พิสุทธิ์ 176710
183. คุณ ณัฐปิยะ พงษ์พานิชย์ 17972
184. บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 20563/5
185. คุณ ธัญญพัทร์ อนันตทวีพงษ์ 20880
186. บริษัท สเปเชียลตี้อินชัวรันส์คอนซัลแทนท์ จำกัด 21089
187. บริษัท เมนทอร์ ไอเอสซี จำกัด 21130
188. คุณ สวรรณมนท์ เหล็กเพ็ชร์ 21271
189. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี 21581
190. คุณ บัญญัติ ภูวนกุลชัย 21726
191. บริษัท อีพีซี โซลูชั่น จำกัด 22760
192. คุณ สายพิน เจนใจ 22902
193. คุณ สงกรานต์ ประชาทัย 23263
194. คุณ ดานา เสนาะพิน 23646
195. บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด 24578
196. คุณ จารวี อรุณรุ่งเรืองกิจ 24615
197. บริษัท ฮวาไท่เทรด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 25457
198. บริษัท แอ็คไท้รย์ จำกัด 25648
199. บริษัท สถานีไฟฟ้า จำกัด 25940
200. คุณ วัชระ สุขเกษม 27001
201. บริษัท วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 27155
202. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 27247/1
203. คุณ ชุติมา เทพเฉลิม 27517
204. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27856
205. บริษัท ทรูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด 28488
206. คุณ สุภชัย แก้วนิล 29188
207. บริษัท สยาม แอดวานซ์ จำกัด 29357
208. คุณ อุทัยรัตน์ หอมพินิจ 29831
209. คุณ ปราศรัย มีเนตรทิพย์ 29835
210. คุณ บุญยงค์ รงรองลาภ 29895
211. บริษัท ซมโปะ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 30067/2
212. คุณ ยิ่งยศ อิ่มประเสริฐ 30096
213. คุณ กิ่งแก้ว พงษ์ปฎิพัทธ์ 30109
214. องค์การศูนย์การค้าญี่ปุ่น เจโทร กรุงเทพฯ 30642
215. บริษัท พีเอที ลักซูรี่ คอนเซป จำกัด 31156/1
216. คุณ รุ่งพัฒนา เกตุแก้ว 31291
217. คุณ รัชดาวรรณ จีระพันธุ์ 32926
218. บริษัท อินฟินิท สต๊าฟฟิ่ง โซลูชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด 33236
219. BRIDGE CONSULTING CO.,LTD. 33603
220. คุณ ณิกษา โพธิขันธ์ 34042
221. บริษัท ประชารัฐ จำกัด 34926/1
222. คุณ ศุภรัฐ โพธิ์นาค 34946
223. คุณ อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ 34992
224. คุณ ณรงค์ ยอดจิตร์ 35651
225. คุณ สมบัติ อนันตทรัพย์ 35767
226. WORLD HEALTH ORGANIZATION 36329
227. บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด 36946/1
228. คุณ กัญญา วรวิชชวงษ์ 37540
229. บริษัท ไทยชิมาดะ จำกัด 38672
230. บริษัท เชฟฟิลด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 38679
231. คุณ มนิต ติรไพโรจน์ 39483
232. คุณ วัชราภรณ์ อำพลพงษ์ 41245
233. บริษัท ซัน-วา เทคโนส์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด 42229/1
234. JICA PROJECT FOR AUN/SEED-NET 43190/1
235. คุณ พรทิพย์ เจียมสุชน 43241
236. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ทองสุพรรณ เยาวราช 43632
237. คุณ อติพร กัมมารพัฒน์ 43632/2
238. บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด 44446
239. คุณ วีณา พุ่มพวง 44499
240. คุณ อรสุรางค์ อัศวธีระธรรม 44912
241. คุณ ศุภากร ศรีภณมงคล 44913
242. คุณ บรรหาร แสงดี 45203
243. บริษัท มาย พี บี จำกัด 45961
244. คุณ พรวรินทร์ พุฒิมโนสิทธิ์ 46562
245. คุณ ธีรเชษฐ์ เศรษฐศุภวิทย์ 46942
246. คุณ อาร์ชวัส ไตรเดช 47701
247. คุณ นนทวรรณ เจนณรงค์ 47829
248. คุณ เสาวภา บุญประดับ 48132/1
249. คุณ วีนา มาฮารี 48274
250. นาวาอากาศเอกหญิง เปรมฤดี เทศศิริ 48387
251. TTI ELECTRONICS (THAILAND) LTD., 48526
252. คุณ ทิฆัมพร เลา 48698
253. คุณ เนตรนภา ชูวงศ์ศิริกุล 49306
254. บริษัท ดับบลิวจีเอสไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 49440
255. คุณ สุกานดา ศรีไตรรัตน์ 49541
256. คุณ อารีย์ พรหมสุวรรณ 49859
257. คุณ ฐิติพงค์ งามเจริญสุขถาวร 50025
258. บริษัท แวลู อัลลายแอนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด 51732
259. พลเรือโท ทะเล เปรุนาวิน 51774
260. คุณ ธานี จิตต์ภักดี 52055
261. คุณ พลอยแก้ว ไม้ไพบูลย์ 52424
262. คุณ ฉัตรทิพย์ โสรินทร์ 52629
263. บริษัท เอสแคป โซลูชั่นส์ จำกัด 53428
264. คุณ สุชาดา ติยะวานิช 53727
265. คุณ ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ 54044
266. คุณ วิภาภรณ์ นิลเขต 54064
267. คุณ บุญลักษณ์ ยิ่งทนงกุล 54875
268. คุณ เกวลิน ยิ่งทนงกุล 54876
269. บริษัท เอสพี โอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด 55014
270. บริษัท ยามาโตะ มุเซ็น (ไทยแลนด์) จำกัด 55112
271. คุณ ปณิชา จูอนุวัฒนกุล 55910
272. คุณ ณรงค์ บุญผูก 56528
273. คุณ กรกมล มีคำ 56569
274. คุณ กนกรดา วารัตน์ฉาย 57411
275. คุณ ปราโมทย์ ประมูลทรัพย์ 57484
276. บริษัท ฟู่อัน จำกัด 57874
277. บริษัท มายด์แมพ จำกัด 58036
278. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ 58379
279. คุณ อนันต์โชค เพชรน้อย 59205
280. บริษัท โกฮาน (ประเทศไทย) จำกัด 59524
281. คุณ ทิพวรรณ เณรพลอย 59617
282. คุณ ชุลีพร เกียรติสุขศรี 60120
283. บริษัท เอสทีเอ็น เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 60196/1
284. USHIO ASIA PACIFIC (THAILAND) LTD 61084
285. คุณ ณัฐสมน ชัยเกียรติ์สุนทร 61214
286. บริษัท ฟู้ดโคม่า จำกัด 61403/1
287. บริษัท ศรีกนกพร คอนซัลแตนท์ จำกัด 62146
288. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงรับจำนำง่วนฮะเชียง 62333
289. คุณ สมชัย ทรัพย์มีสุข 64656
290. คุณ วรินทรา ทักภิรมย์ 64798
291. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด 65300
292. บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด 70805
293. คุณ กรองทอง เนียมทันต์ 70911
294. สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต1 71897
295. บริษัท อัศวศุภชัย จำกัด 72635
296. ศูนย์การกีฬาประเทศไทยภาค 1 72951
297. บริษัท บุญญาเวช จำกัด 73089
298. บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 73464/3
299. บริษัท คาชิวะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด 74099
300. บริษัท เมย์เซย์ อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด 74206
301. บริษัท ดอร์เฮอร์ตี้ ริสค์ คอนซัลแตนท์ซี่ จำกัด 74482
302. บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด 74920
303. คุณ วรัชยา กิตติวชิรคุณ 75420
304. คุณ สุรัตน์ ส่งแสงรัตน์ 75439/1
305. คุณ ชัยพร กิจสิวะเวช 75741
306. บริษัท อินเตอร์เทรด โลจิสติกส์ จำกัด 76329
307. คุณ อุษณีษ์ ตุวิชรานนท์ 76863
308. คุณ อภิณห์พร พิริยะพงศ์กร 77059
309. คุณ อุษณีญา อุรุพงษา 77457
310. ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 78861/1
311. คุณ กนกพร สีขมิ้น 79290
312. คุณ สุชาดา พัฒนประเสริฐ 79340
313. คุณ วัฒนา เอี่ยมประดิษฐ์ 79639
314. คุณ ปราโมทย์ รจเรขอำไพ 79826
315. คุณ สายชล เอียดสอน 79990
316. บริษัท สุมิเดน อินเตอร์เนชันแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 80536
317. บริษัท ไทย อาเรสตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 80796
318. บริษัท คอสมินา จำกัด 80822
319. คุณ จิตสุคนธ์ กุลุพงษ์ 81610
320. บริษัท นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮี (ประเทศไทย) จำกัด 81817
321. คุณ สุภัทรา รัตนคอน 81988
322. คุณ อาภาวี จันทศิริโชติ 82798
323. บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด 82885
324. คุณ นราภรณ์ เชยชุ่ม 83619/1
325. คุณ กาญจนา วาทายะ 83975
326. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงรับจำนำพัฒนารุ่งเรือง 84753
327. คุณ กฤษดา คลี่ฉายา 85829
328. คุณ ภัทรภร โคตรพัฒน์ 86042
329. บริษัท ดิมดาต้า ซิสเต็มส์ จำกัด 86183
330. บริษัท เอเชีย ฟีลด์ ฮับ จำกัด 86364
331. คุณ กมลกาญจน์ โพธานุรักษ์ 87443
332. คุณ ธัญญ์สพัฒน์ กุลทวีลาภ 87812
333. คุณ พีรพงศ์ ลาภเจียม 89396
334. คุณ สุทธิชัย นวทวิพร 89423
335. คุณ จุฑารัตน์ บำรุงสุข 89469
336. คุณ เสรี ประคองเกื้อ 90530
337. คุณ วันดี ตาปั๋น 91476
338. คุณ ณัฐนันท์ คฤโคฆษ 94127
339. บริษัท เดอะ แบล็ค ไท เซอร์วิส จำกัด 94915
340. คุณ ธนัท ณ นคร 97030
341. คุณ ภัทรนิษฐ์ ไชยธรรมวัฒน์ 97431
342. บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 97571
343. คุณ จารุรัตน์ จิตจง 97767
344. คุณ สุชาดา จันทร์ยืนยง 97981
345. คุณ กัญญา พูนพิพัฒน์พงศ์ 98103/1
346. คุณ วรวิทย์ พัฒนกิจจารักษ์ 98293
347. คุณ วัชรา ศรีเจริญ 98612
348. EMBASSY OF THESTATE OF LIBYA 99172
349. คุณ นิยม จึงนิพนธ์สกุล 99365
350. คุณ จิราภรณ์ เรืองมา 99750