คูปองแทนเงินสด

เมื่อสมัครสมาชิกน้ำดื่มสปริงเคิลครั้งแรก คุณจะได้รับคูปองน้ำดื่มสปริงเคิล 1 ชุด ประกอบด้วยคูปอง 12 ใบ หรือ 24 ใบ ใช้แทนเงินสด เพื่อแลกรับน้ำดื่มสปริงเคิลได้ 12 ถังและ 24 ถัง ตามลำดับ โดยคูปองจะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกคูปอง

สมาชิกที่เป็นที่พักอาศัย หรือสำนักงานขนาดย่อม ซึ่งมียอดมัดจำถัง 3-15 ถัง ซึ่งใช้น้ำไม่มาก สามารถสั่งซื้อคูปองขั้นต่ำ 1 ชุด (12 ใบ หรือ 24 ใบ)

สมาชิกที่เป็นสำนักงานขนาดใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม มียอดมัดจำถังตั้งแต่ 15 ถังขึ้นไป จะต้องซื้อคูปองตั้งแต่ 2 เล่ม (24 ใบ) ขึ้นไป จำนวนที่มากพอที่จะแลกรับน้ำดื่มสปริงเคิลได้ 1 เดือนเพื่อไม่ให้คูปองน้ำดื่มสปริงเคิลขาดช่วง

คูปองใกล้หมด...ระบบออกให้โดยอัตโนมัติ การจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้บริษัทฯ ทราบว่าคูปองน้ำดื่มของ สมาชิกแต่ละรายเหลิออยู่จำนวนเท่าใด เมื่อคูปองใกล้หมด คอมพิวเตอร์จะพิมพ์คูปองให้ใหม่โดยอัตโนมัติ และจะส่งคูปองใหม่ให้สมาชิกในรอบส่งน้ำครั้งต่อไป

สั่งคูปองเพิ่ม...เมื่อใช้น้ำมากขึ้น หากมีการใช้น้ำมากกว่าปกติ ทำให้คูปองหมดก่อน สามารถสั่งซื้อได้ที่ Call Center 02-712-7272 โดยแจ้งรหัสสมาชิก ชื่อผู้ติดต่อ พร้อมหมายเลข โทรศัพท์หรือแจ้งพนักงานส่งน้ำ

ความสำคัญของข้อความที่พิมพ์ลงบนคูปอง
  • เลขที่คูปอง
  • ชื่อผู้ซื้อ
  • สมาชิกเลขที่
  • วันที่ซื้อคูปอง
  • วันหมดอายุ
  • บาร์โค้ด
เมื่อพนักงานส่งน้ำ นำน้ำดื่มสปริงเคิลมาส่งให้ สมาชิกต้องมอบ คูปองน้ำดื่มตามจำนวนถังน้ำที่ลงไว้ให้ใหม่ (คูปอง 1 ใบ / น้ำดื่ม 1 ถัง) พนักงานส่งน้ำจะนำคูปองกลับคืน มายังบริษัทฯ เพื่อ Scan บาร์โค้ด และเก็บข้อมูลไว้ในระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลเป็นรายถัง
สมาชิกควรสั่งซื้อคูปองน้ำดื่มก่อนคูปองจะหมด (คูปองเหลือ 3-4 ใบ) เพื่อให้มีเวลาจัดส่งคูปองน้ำดื่มชุดใหม่ได้ทัน โดยจะจัดส่งตามรอบวันส่งน้ำ ซึ่งคูปองน้ำดื่มสามารถใช้ได้ 1 ปี นับจากวันที่ออกคูปอง ที่สำคัญ...คูปองน้ำดื่มจัดทำขึ้นเฉพาะสมาชิกแต่ละราย มีรหัสสมาชิกและบาร์โค้ดที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถโอนคูปองให้สมาชิกรายอื่นใช้แทนได้เพราะจะทำให้การคำนวณและตัดสต๊อกคูปองผิดพลาด

หากต้องการยกเลิกสมาชิก แต่ยังมีคูปองน้ำดื่มเหลืออยู่ สามารถนำมาคืนได้โดยบริษัทฯ จะคืนเงินให้เฉพาะค่าน้ำดื่มสปริงเคิล ส่วนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่สามารถคืนได้เพราะบริษัทฯ ได้นำส่งสรรพากรเรียบร้อยแล้ว

เพื่อความคุ้มค่า ขอแนะนำให้ใช้คูปองให้หมด และแจ้งยกเลิกสมาชิกล่วงหน้าระบบคอมพิวเตอร์จะได้ไม่ออกคูปองเพิ่ม