การมัดจำถัง

  2 ถัง / สัปดาห์ 4 ถัง / สัปดาห์ 5-7 ถัง / สัปดาห์ 10-14 ถัง / สัปดาห์
  ค่ามัดจำ ถัง 3 ใบ ค่าคูปอง 1 เล่ม (24 ใบ) ค่ามัดจำ ถัง 5 ใบ ค่าคูปอง 1 เล่ม (24 ใบ) ค่ามัดจำ ถัง 8 ใบ ค่าคูปอง 1 เล่ม (24 ใบ) ค่ามัดจำ ถัง 10 ใบ ค่าคูปอง 2 เล่ม (48 ใบ)
ค่าใช้จ่าย 600.00 1,560.00 1,000.00 1,560.00 1,600.00 1,560.00 2,000.00 3,120.00
ภาษี VAT 7% 0.00 109.20 0.00 109.20 0.00 109.20 0.00 218.40
ยอดเงินรวม 600.00 1,669.20 1,000.00 1,669.20 1,600.00 1,669.20 2,000.00 3,338.40
รวมมูลค่าทั้งสิ้น   2,269.20   2,669.20   3,269.20   5,338.40

รายละเอียดการรับน้ำ

2 ถัง / สัปดาห์

มัดจำถังน้ำดื่ม 3 ใบ x 200 บาท = 600 บาท
เพื่อการมีถังสำหรับแลกรับน้ำดื่มประจำสัปดาห์ เงินส่วนนี้ไม่หายไปไหน เป็นเพียงการประกันมูลค่าถังเปล่าใน การหมุนเวียนแลกรับน้ำดื่มซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเลิกสมาชิกโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าภายใน 3 สัปดาห์ หลังจากได้รับถังคืนแล้ว

ซื้อคูปองเพื่อแลกรับน้ำ 1 เล่ม 24 ใบ x 65 บาท + VAT 7% = 1,669.20 บาท
ใช้แทนเงินสดในการแลกรับน้ำแต่ละครั้ง สะดวกไม่ต้องถือเงินสดเพื่อจ่ายค่าน้ำ เช่นหากท่านไม่อยู่บ้านก็สามารถ ฝากเพื่อนบ้านรับแทนได้ หรือหากเป็นการพักอาศัยในอาคารชุดก็สามารถวางถังไว้หน้าห้องพร้อมติดคูปองในวันรับน้ำ เจ้าหน้าที่จะเข้าเปลี่ยนถังน้ำดื่มตามรอบ

การจัดส่งครั้งแรกกำหนด 3 วันทำการหลังการสมัครสมาชิก
พนักงานจัดส่งน้ำ 3 ถัง + คูปอง 24 ใบ ลูกค้าชำระเงิน 2,269.20 บาทและส่งมอบคูปอง 3 ใบเป็นค่าน้ำ 3 ถังแรก คูปองที่เหลือ21ใบเก็บไว้ใช้แลกน้ำดื่มตามจำนวนถังว่างในรอบประจำสัปดาห์
payment_3
การจัดส่ง
มีวันจัดส่งประจำสัปดาห์ 1 วัน ตามถังว่างที่ลูกค้ามี โดยลูกค้าไม่ต้องโทร.สั่ง เช่นส่งบ้านสมาชิกวันจันทร์ ก็จะเป็น
การส่งประจำวันจันทร์ตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การซื้อคูปองเพื่อแลกรับน้ำต่อ
บริษัทฯมีระบบการออกคูปองอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าใช้คูปองจนใกล้หมด 24 ใบ บริษัทฯจะจัดส่งคูปองชุดใหม่ให้ท่าน เพื่อการรับน้ำไม่ขาดตอน

4 ถัง / สัปดาห์

มัดจำถังน้ำดื่ม 5 ใบ x 200 บาท = 1,000 บาท
เพื่อการมีถังสำหรับแลกรับน้ำดื่มประจำสัปดาห์ เงินส่วนนี้ไม่หายไปไหน เป็นเพียงการประกันมูลค่าถังเปล่าในการหมุนเวียนแลกรับน้ำดื่มซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเลิกสมาชิกโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าภายใน 3 สัปดาห์หลังจาก ได้รับถังคืนแล้ว

ซื้อคูปองเพื่อแลกรับน้ำ 1 เล่ม 24 ใบ x 65 บาท + VAT 7% = 1,669.20 บาท
ใช้แทนเงินสดในการแลกรับน้ำแต่ละครั้ง สะดวกไม่ต้องถือเงินสดเพื่อจ่ายค่าน้ำ เช่นหากท่านไม่อยู่บ้านก็สามารถฝากเพื่อนบ้านรับแทนได้ หรือหากเป็นการพักอาศัยในอาคารชุดก็สามารถวางถังไว้หน้าห้องพร้อมติดคูปองในวันรับน้ำ เจ้าหน้าที่จะเข้าเปลี่ยนถังน้ำดื่มตามรอบ

การจัดส่งครั้งแรกกำหนด 3 วันทำการหลังการสมัครสมาชิก
พนักงานจัดส่งน้ำ 5 ถัง + คูปอง 24 ใบ ลูกค้าชำระเงิน 2,669.20 บาท และส่งมอบคูปอง 5 ใบเป็นค่าน้ำ 5 ถังแรก คูปองที่เหลือ 19 ใบเก็บไว้ใช้แลกน้ำดื่มตามจำนวนถังว่างในรอบประจำสัปดาห์

การจัดส่ง
มีวันจัดส่งประจำสัปดาห์ 1 วัน ตามถังว่างที่ลูกค้ามี โดยลูกค้าไม่ต้องโทร.สั่ง เช่นส่งบ้านสมาชิกวันจันทร์ ก็จะเป็นการส่งประจำวันจันทร์ตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การซื้อคูปองเพื่อแลกรับน้ำต่อ
บริษัทฯมีระบบการออกคูปองอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าใช้คูปองจนใกล้หมด 24 ใบ บริษัทฯจะจัดส่งคูปองชุดใหม่ให้ท่าน เพื่อการรับน้ำไม่ขาดตอน

5-7 ถัง / สัปดาห์

มัดจำถังน้ำดื่ม 8 ใบ x 200 บาท = 1,600 บาท
เพื่อการมีถังสำหรับแลกรับน้ำดื่มประจำสัปดาห์ เงินส่วนนี้ไม่หายไปไหน เป็นเพียงการประกันมูลค่าถังเปล่าในการหมุนเวียนแลกรับน้ำดื่มซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเลิกสมาชิกโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าภายใน 3 สัปดาห์หลังจากได้รับถังคืนแล้ว

ซื้อคูปองเพื่อแลกรับน้ำ 1 เล่ม 24 ใบ x 65 บาท + VAT 7% = 1,669.20 บาท
ใช้แทนเงินสดในการแลกรับน้ำแต่ละครั้ง สะดวกไม่ต้องถือเงินสดเพื่อจ่ายค่าน้ำ เช่นหากท่านไม่อยู่บ้านก็สามารถฝากเพื่อนบ้านรับแทนได้ หรือหากเป็นการพักอาศัยในอาคารชุดก็สามารถวางถังไว้หน้าห้องพร้อมติดคูปองในวันรับน้ำ เจ้าหน้าที่จะเข้าเปลี่ยนถังน้ำดื่มตามรอบ

การจัดส่งครั้งแรกกำหนด 3 วันทำการหลังการสมัครสมาชิก
พนักงานจัดส่งน้ำ 8 ถัง + คูปอง 24 ใบ ลูกค้าชำระเงิน 3,269.20 บาทและส่งมอบคูปอง 8 ใบเป็นค่าน้ำ 8 ถังแรก คูปองที่เหลือ 16 ใบเก็บไว้ใช้แลกน้ำดื่มตามจำนวนถังว่างในรอบประจำสัปดาห์

การจัดส่ง
มีวันจัดส่งประจำสัปดาห์ 1 วัน ตามถังว่างที่ลูกค้ามี โดยลูกค้าไม่ต้องโทร.สั่ง เช่นส่งบ้านสมาชิกวันจันทร์ ก็จะเป็นการส่งประจำวันจันทร์ตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การซื้อคูปองเพื่อแลกรับน้ำต่อ
บริษัทฯมีระบบการออกคูปองอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าใช้คูปองจนใกล้หมด 24 ใบ บริษัทฯจะจัดส่งคูปองชุดใหม่ให้ท่าน เพื่อการรับน้ำไม่ขาดตอน

10-14 ถัง / สัปดาห์

มัดจำถังน้ำดื่ม 10 ใบ x 200 บาท = 2,000 บาท
เพื่อการมีถังสำหรับแลกรับน้ำดื่มประจำสัปดาห์ เงินส่วนนี้ไม่หายไปไหน เป็นเพียงการประกันมูลค่าถังเปล่าในการหมุนเวียนแลกรับน้ำดื่มซึ่งจะได้รับคืนเมื่อเลิกสมาชิกโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าภายใน 3 สัปดาห์หลังจาก ได้รับถังคืนแล้ว

ซื้อคูปองเพื่อแลกรับน้ำ 2 เล่ม 24 ใบ x 65 บาท + VAT 7% = 3,338.40 บาท
ใช้แทนเงินสดในการแลกรับน้ำแต่ละครั้ง สะดวกไม่ต้องถือเงินสดเพื่อจ่ายค่าน้ำ เช่นหากท่านไม่อยู่บ้านก็สามารถ ฝากเพื่อนบ้านรับแทนได้ หรือหากเป็นการพักอาศัยในอาคารชุดก็สามารถวางถังไว้หน้าห้องพร้อมติดคูปองใน วันรับน้ำ เจ้าหน้าที่จะเข้าเปลี่ยนถังน้ำดื่มตามรอบ

การจัดส่งครั้งแรกกำหนด 3 วันทำการหลังการสมัครสมาชิก
พนักงานจัดส่งน้ำ 10 ถัง + คูปอง 48 ใบ ลูกค้าชำระเงิน 5,338.40 บาทและส่งมอบคูปอง 10 ใบเป็นค่าน้ำ 10 ถังแรก คูปองที่เหลือ 38 ใบเก็บไว้ใช้แลกน้ำดื่มตามจำนวนถังว่างในรอบประจำสัปดาห์

การจัดส่ง
มีวันจัดส่งประจำสัปดาห์ 2 วัน โดยลูกค้าไม่ต้องโทร.สั่ง เช่นส่งบ้านสมาชิกวันจันทร์ ก็จะเป็นการส่งประจำวันจันทร์ตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การซื้อคูปองเพื่อแลกรับน้ำต่อ
บริษัทฯมีระบบการออกคูปองอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าใช้คูปองจนใกล้หมด 48 ใบ บริษัทฯจะจัดส่งคูปองชุดใหม่ให้ท่าน เพื่อการรับน้ำไม่ขาดตอน