แหล่งผลิต

ก่อนจะเป็นน้ำดื่มสปริงเคิลในแก้วที่คุณดื่ม น้ำนี้มีแหล่งที่มาจากน้ำประปา ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ และส่งไป ตรวจสอบยังหน่วยราชการอย่างสม่ำเสมอ น้ำที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทุกขั้นตอน

คุณภาพของน้ำ

ซึ่งใช้ความละเอียดถึง 4 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่...
ขั้นที่ 1
กรองด้วยระบบ Ultra Filtration เพื่อกรองฝุ่นตะกอนที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.01 ไมครอน
และสามารถกรอกงยีสต์ รา จุลินทรีย์ บางส่วนที่หลงเหลือจากกระบวนการกรอง
ขั้นที่ 2
กรองด้วย ระบบ Reverse Osmosis เพื่อกรองแพคทีเรีย ยีสต์ รา ไวรัส จุลินทรีย์ โลหะหนัก สารอนินทรีย์ที่เป็นพิษ
ขั้นที่ 3
ผ่านแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) เพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งก่อนบรรจุ
ขั้นที่ 4
เติมโอโซน เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ในน้ำ อีกครั้งก่อนบรรจุสุ่มตรวจทุก 2 ชม.
ทุกขั้นตอนการผลิต จนมั่นใจว่าสะอาดจริง

คุณภาพของท่อ

เรื่องของสารกรองระบบท่อ และขบวนการผลิต
จัดโปรแกรมทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจซ้ำได้ จากผลการ Swab Test เชื้อจุลินทรีย์และยังนำระบบ
Cleaning in Place ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยามาใช้ทำความสะอาดท่อภายในโรงงาน

คุณภาพของถัง

อีกขั้นของความปลอดภัย
ถังน้ำดื่มสปริงเคิล 18.9 ลิตร วางใจได้เรื่องความสะอาดและปลอดภัยของถังบรรจุน้ำดื่ม เพราะถังน้ำสปริงเคิลใช้วัสดุที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตสีฟ้าใส ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความใส และแข็งแรงที่สุด ทนความร้อนได้ถึง 140 องศาเซลเซียส เป็นพลาสติกชนิดเดียวกับที่ใช้ในการผลิตขวดนมเด็ก จึงมั่นใจได้ว่า ถังบรรจุน้ำดื่มสปริงเคิลมีคุณสมบัติดีเยี่ยม และปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค

พิถีพิถัน...

ทุกขั้นตอนของการบรรจุน้ำดื่มสปริงเคิล
มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม ในความสะอาดของน้ำดื่มสปริงเคิลทุกหยด ถังน้ำทุกใบ ก่อนหมุนเวียนมาใช้อีกครั้ง จะต้องผ่านการล้างอย่างมาตรฐานการล้างสูงถึง 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1
ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด ที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านจากองค์การอาหารและยา โดยสุ่มตรวจประสิทธิภาพทุก 1 ชั่วโมง
ขั้นที่ 2
ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในน้ำร้อน
ขั้นที่ 3
ฉีดล้างด้วยน้ำดื่มคุณภาพกับที่ใช้บรรจุ โดยสุ่มตรวจด้วยวิธี Swab Test จากนั้นถังเปล่าจะถูกนำไปบรรจุน้ำดื่ม และปิดฝาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อความสะอาดปลอดภัยสูงสุด


1 ฝา 1 ครั้ง...ทุกขั้นตอนของการบรรจุน้ำดื่มสปริงเคิล

ฝาปิดถังน้ำดื่มสปริงเคิล 18.9 ลิตร ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้เพียงครั้งเดียว จึงไม่ใช้ฝาแบบเกลียวเพื่อป้องกันการใช้ซ้ำ บนฝาจะปั๊มโลโก้ พร้อมระบุ วัน เดือน ปีที่ผลิต และวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจน ยืนยัน มาตรฐานการผลิต ระดับสากล ที่วางใจได้ เรื่องความสะอาดปลอดภัย